Forgot your ID or Password?
 
NEWS
The 2010 Medalist ASIA-International Tournament
by : Medalist Thailand
Nov 12, 2010. 11:26 am
ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายนนี้ เมดดาสิท์ ได้จัดการแข่งขั้น The 2010 Medalist ASIA-International Tournament ขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 104,000 USD โดยมีประเทศต่าง เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถึง 11 ประเทศด้วยกันอันได้แก่ ฝรังเศล สเปน สิงค์โปร์ มาเลเชีย อินโดนีเชีย ญีปุ่น เกาหลี ไต้หวัด ฮองกง อเมริกา และประเทศไทย โดยมีคนไทยร่วมเข้าแข่งขันถึง 23 คนด้วยกัน ผลการแข่งขั้นเป็นอย่างไรจะได้นำมา อับเดทให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง